《F1 2021》VS《F1 2022》畫質對比 整體提升不大 - 遊戲狂
廣告

《F1 2021》VS《F1 2022》畫質對比 整體提升不大

請拿手機掃描此QRCODE

傳到手機看

2022-07-03
廣告

年度競速大作《F1 2022》在前幾日正式發售,IGN為本作打出了8分的成績。時隔一年,《F1 2022》與前作《F1 2021》又有那些進步呢?YouTube頻道 ElAnalistaDeBits 製作了兩款遊戲的對比影片,一起來看看吧。

《F1 2021》VS《F1 2022》畫質對比

廣告

從影片對比看來,雖然有著清晰可見的差別,但整體的提升並不巨大,早在去年《F1 2021》正式發售時,外媒 DSOGaming 就曾評價《F1 2021》與《F1 2020》的畫質差別並不大,而在影片下方也有不少網友留言表示《F1》系列遊戲在近幾年的畫質提升上沒有大差別。

影片截圖:

《F1 2021》VS《F1 2022》畫質對比 整體提升不大

《F1 2021》VS《F1 2022》畫質對比 整體提升不大

《F1 2021》VS《F1 2022》畫質對比 整體提升不大

《F1 2021》VS《F1 2022》畫質對比 整體提升不大

《F1 2021》VS《F1 2022》畫質對比 整體提升不大

《F1 2021》VS《F1 2022》畫質對比 整體提升不大

《F1 2021》VS《F1 2022》畫質對比 整體提升不大

《F1 2021》VS《F1 2022》畫質對比 整體提升不大

《F1 2021》VS《F1 2022》畫質對比 整體提升不大

《F1 2021》VS《F1 2022》畫質對比 整體提升不大

《F1 2021》VS《F1 2022》畫質對比 整體提升不大

《F1 2021》VS《F1 2022》畫質對比 整體提升不大

《F1 2021》VS《F1 2022》畫質對比 整體提升不大

《F1 2021》VS《F1 2022》畫質對比 整體提升不大


來源:遊俠網


廣告
廣告
年度競速大作《F1 2022》在前幾日正式發售,IGN為本作打出了8分的成績。時隔一年,《F1 2022》與前作《F1 2021》又有那些進步呢?YouTube頻道 ElAnalistaDeBits 製作了兩款遊戲的對比影片,一起來看看吧。 https://gamemad.com/news/36323 《F1 2021》VS《F1 2022》畫質對比 從影片對比看來,雖然有著清晰可見的差別,但整體的提升並不巨大,早在去年《F1 2021》正式發售時,外媒 DSOGaming 就曾評價《F1 2021》與《F1 2020》的畫質差別並不大,而在影片下方也有不少網友留言表示《F1》系列遊戲在近幾年的畫質提升上沒有大差別。 影片截圖: https://img1.gamemad.com/2022/07/03/Tmznyjcn.jpg https://img1.gamemad.com/2022/07/03/EkPZaXMV.jpg https://img1.gamemad.com/2022/07/03/KvpfWKXH.jpg https://img1.gamemad.com/2022/07/03/BX6NtcGt.jpg https://img1.gamemad.com/2022/07/03/XENzCRWR.jpg https://img1.gamemad.com/2022/07/03/nRc7RRNF.jpg https://img1.gamemad.com/2022/07/03/ZKpsQhry.jpg https://img1.gamemad.com/2022/07/03/hbjTBbU8.jpg https://img1.gamemad.com/2022/07/03/guSmAsu3.jpg https://img1.gamemad.com/2022/07/03/9PxfDXXP.jpg https://img1.gamemad.com/2022/07/03/mhn3Sv9f.jpg https://img1.gamemad.com/2022/07/03/6cEez7VA.jpg https://img1.gamemad.com/2022/07/03/XSUdYGhM.jpg https://img1.gamemad.com/2022/07/03/xGvb3AK3.jpg 來源:遊俠網
https://gamemad.com/news/36323
0